Bu Lazer Göz Ameliyatı Komplikasyonlarının Farkında Olun

Lazer göz ameliyatının bir dizi görsel anomaliyi düzeltmek için güvenli ve etkili bir prosedür olduğu doğrudur. Bununla birlikte, herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, refraktif cerrahinin de potansiyel yan etkileri veya komplikasyonları vardır. Lazer göz ameliyatına bağlı komplikasyonlar ameliyat öncesi, ameliyat sırası, ameliyat sonrası erken dönem ve ameliyat sonrası geç dönem olmak üzere dört kategoride sınıflandırılabilir. Lazer göz ameliyatı ile ilişkili başlıca komplikasyonları net bir şekilde anlamak için bu makaleyi inceleyin.

Daha sık bildirilen komplikasyonlardan biri kuru gözdür. Ameliyatın gözyaşı bezinin gözyaşı üretme kapasitesinin azaldığı kuru göz durumunu kötüleştirdiği bildirilmiştir. Bir başka olası komplikasyon aşırı/eksik düzeltme ve en kötü durumda düzeltilmiş görme kaybıdır. Bahsedilen komplikasyonların sonuncusunda ameliyat sonrası görme keskinliği ameliyat öncesine göre daha azdır.

Lazer göz ameliyatı geçiren hastalar, geceleri ışık kaynaklarının çevresinde haleler veya yıldız patlamaları yaşayabilir. Gözler anormal ışık hassasiyeti yaşayabilir ve hasta hayalet görme veya çift görme sorunu yaşayabilir. O zaman birkaç olası flep komplikasyonu vardır. Küçük bir mikrokeratom arızası, uygun olmayan şekilde kesilmiş bir flep ile sonuçlanabilir. Bu da bir dizi farklı flep komplikasyonuna yol açabilir.

Flep komplikasyonları arasında en yaygın olanı, flebin artık bir menteşeye dayanmadığı ve korneadan ayrıldığı flep çıkığıdır. Bir başka flep komplikasyonu flepte kıvrımların ortaya çıkmasıdır. Bu, doğal iyileşme sürecini engeller ve tipik olarak flepin yeniden konumlandırılmasını gerektirir. Öte yandan, ters bir iyileşme prosedürü, flep altında enkaz veya büyüme ile sonuçlanabilir.

Yeni tür lazerlerde oldukça nadir olmakla birlikte, bir başka olası komplikasyon da “merkezsiz ablasyon”dur. Bu, yanlış odaklanmış bir lazer nedeniyle kornea dokusunun kesin olmayan bir şekilde ablasyonu ile ilgilidir. Bir diğer nadir lazer göz ameliyatı komplikasyonu, indüklenmiş astigmatizmadır.

Lazer teknolojisindeki ve diğer ilgili göz cerrahisi ekipmanlarındaki hızlı gelişme, komplikasyon oranını %3 gibi yetersiz bir düzeye indirdi. Bu aynı zamanda göz cerrahlarının deneyimlerindeki artıştan da kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, lazer göz cerrahisi, çeşitli kırma kusurlarını düzeltmek ve böylece hastanın görme keskinliğini artırmak için güçlü bir prosedürdür.